Pražská dvojka‎ > ‎Archiv‎ > ‎

Členské příspěvky 2009/10

Členské příspěvky spolu s dotacemi od MŠMT pokrývají základní potřeby oddílu jako je nájem klubovny, náklady na materiál, kancelářské potřeby atp. Krom členských příspěvků se vybírají peníze na každou konkrétní akci - výpravu.

Z příspěvků a dotací si ale málokdy můžeme dovolit větší investice, jako například plánované pořízení GPSky, nebo zakoupení tee-pee, které letos na táboře dosloužilo.

Zkusili jsme tedy letos zavést dva druhy členských příspěvků a je jen na vás, jakou částku zaplatíte:

  • Základní: 800Kč
  • Sponzorské: 1300Kč
Sponzoři získají jako drobné poděkování časopis pro příznivce skautingu "Skautský svět" domů do schránky a další výhody.

Platba příspěvků

Příspěvky je třeba zaplatit do konce října a lze to dvěma způsoby:

  • v hotovosti na schůzce
  • převodem na účet 2300061568/2010 s uvedením variabilního symbolu (viz sloupeček vpravo)

Variabilní symboly členů

Ondra 91024 Kuba     91025 Důgl         91037 Flip         91031 Miky         91042 Bert         91043 Prezident 91040 Bukaj 91041 (Sponzorské) Skřítek 91034 
Krdlík       91056 (Sponzorské) Xavi         91045
Adam 91050 Albert 91051 Zesík         91035 Honza 91052 Zipp     91053
Lukáš 91055 
Fox     91056 
Comments